Archive for नोव्हेंबर, 2010

नभात जास्त हसणारे तारे : लेखमालेची सुरुवात आणि ओळख

• नोव्हेंबर 26, 2010 • टिपणी करा

तार्‍यांमधील अंतर कसे मोजतात? आणि त्याची रचना कशी ओळखतात?

• नोव्हेंबर 12, 2010 • टिपणी करा

तारे आणि आकाशगंगा

• नोव्हेंबर 11, 2010 • 4 प्रतिक्रिया

राक्षसी तार्‍यांचे आकार

• नोव्हेंबर 10, 2010 • टिपणी करा

राक्षसी तारे : एक तुलनात्मक आढावा

• नोव्हेंबर 7, 2010 • टिपणी करा

राक्षसी तारे : तोंडओळख

• नोव्हेंबर 7, 2010 • 2 प्रतिक्रिया

श्वेत बटू (White Dwarf)

• नोव्हेंबर 7, 2010 • टिपणी करा