सूर्यग्रहणांचे प्रकार

सूर्यग्रहणाचे एकूण तीन प्रकार आहेत.

१. खग्रास
२. खंडग्रास  आणि
३. कंकणाकृती


खग्रास सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
चंद्र पृथ्वीच्या जास्तीत जास्त जवळ (म्हणजे सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकेल एवढा) आला की होणार्‍या सूर्यग्रहणाला खग्रास म्हणतात.


साधारणपणे खग्रास सूर्यग्रहण असे दिसते:


खग्रास सूर्यग्रहणात डायमंड रिंग दिसते ती अशी:


खग्रास सूर्यग्रहणात डायमंड रिंग एकदम स्पष्ट दिसते.

कंकणाकृती सूर्यग्रहणात चंद्रबिंबाचा आकार लहान असल्याकारणाने सूर्य संपूर्ण झाकला जात नाही. म्हणून डायमंड रिंग नाही दिसत.

कंकणाकृती सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
चंद्र पृथ्वीच्या जास्तीत जास्त लांब (म्हणजे सूर्यबिंबा मध्ये पूर्णपणे मावू शकेल एवढा) आला की होणार्‍या सूर्यग्रहणाला कंकणाकृती म्हणतात

साधारणपणे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असे दिसते:


खंड-ग्रास सूर्यग्रहण केव्हा होते? :
याचा चंद्र पृथ्वीपासून किती अंतरावर आहे याच्याशी संबंध नसतो.
थोडक्यात ज्या सूर्यग्रहणात चंद्र हा सूर्याला पूर्णपणे व्यापू शकत नाही त्या सूर्यग्रहणाला खंड-ग्रास म्हणतात. (कंकणाकृती हे देखील खंडग्रासच आहे. फक्त यात संपूर्ण रिंग दिसते म्हणून हा प्रकार वेगळा गृहीत धरला जातो.)


साधारणपणे खंड-ग्रास सूर्यग्रहण असे दिसते:
~ by सागर भंडारे on नोव्हेंबर 7, 2010.

2 प्रतिसाद to “सूर्यग्रहणांचे प्रकार”

  1. पृथ्वी पेशा सूर्य किती मोठा आहे

  2. पृथ्वी किती मोठी आहे किती टक्के पाणी आहे जंगल झाडे डोगर दऱ्या किती टक्के आहे माणसाला राहण्यासाठी किती टक्के शिलाक आहे त्या जागेवर किती देश आहेत त्यात आपला भरातदेश केवढा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: